kontakt@oswbz.org +48 515 382 917
Aktualności
Zmiany w pierwszym polskim systemie certyfikacji budynków – Green Building Standard
Luty 27, 2017
0

Green Building Standard (GBS) – pierwszy polski system certyfikacji, oceniający wpływ  budynku na komfort, zdrowie i efektywności pracy jego użytkowników – zmienia się w 2017 roku. Aktualizacji poddany został regulamin oraz dotychczasowe kryteria oceny jakości środowiska wewnętrznego budynku.

Opracowany w 2016 roku przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ) system, dopasowany jest do polskich warunków i w założeniach ma podkreślać znaczenie wpływu środowiska wewnętrznego budynku na jego użytkowników.

Uważamy, że budynek powinien służyć najważniejszemu podmiotowi, czyli użytkownikowi – mówi Tomasz Augustyniak – Prezes OSWBZ. Po pierwszych doświadczeniach z budynkami, które pozytywnie przeszły certyfikację Green Building Standard, widzimy pole do jeszcze lepszej i pełniejszej oceny budynku. Dlatego wprowadzamy zmiany w dotychczasowym regulaminie i poszerzamy kryteria oceny, aby promować najlepsze rozwiązania projektowe stawiające komfort ludzi na pierwszym miejscu.

Zmiany dotyczą między innymi struktury oceny szczegółowych kategorii dotyczących komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, rocznych kosztów eksploatacji oraz udogodnień.

 GBS 2016GBS 2017
PunktacjaBrak sumarycznego wyniku punktowego.Sumaryczny wynik certyfikowanego obiektu. Punkty sumowane są są przy założeniu przelicznika « równy jest 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 35.
Zapewnienie jakości środowiska wewnętrznego zgodnie z PN-EN 15251:20121. Komfort cieplny
2. Strumień powietrza
3. Wilgotność powietrza
4. Komfort wizualny
5. Komfort akustyczny
1. Komfort cieplny
a) Dodane podkategorie:
i. Dokładność utrzymania temperatury
ii. Wilgotność powietrza
2. Jakość powietrza
a) Zaostrzone wymogi w podkategorii:
i. Strumień objętości powietrza wynikający z emisji zanieczyszczeń
b) Dodane podkategorie:
i. Otwieralne okna
ii. Filtracja powietrza
3. Komfort wizualny
a) Zaostrzone wymogi w podkategoriach:
i. Analiza dostępu do światła dziennego
ii. Analiza dostępu do widoków z okna
b) Dodane podkategorie:
i. System zacienienia
ii. Czujki natężenia
4 . Komfort akustyczny
a) Uszczegółowienie podkategorii:
i. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych
ii. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych
Wyniki analiz energetycznychNależy wykazać minimum 20% oszczędność energii wyrażonej w kosztach względem budynku referencyjnego. Uzyskany wynik nie podlega punktacji.Należy wykazać minimum 20% oszczędność energii wyrażonej w kosztach względem budynku referencyjnego. Przy uzyskaniu oszczędności większych niż 20% obowiązuje punktowy system oceny:
1. 20-25% → 5pkt.
2. 25-30% → 6 pkt.
3. 30-35% → 7 pkt.
4. 35-40% → 8 pkt.
5. 40-45% → 9 pkt.
6. ≥ 45% → 10 pkt.
UdogodnieniaZgłaszający ma możliwość zdeklarować dowolną liczbę udogodnień. Deklaracje nie podlegają ocenie punktowej. Udogodnienia są wybierane dowolnie, nie są podzielone na kategorie.Udogodnienia zostały podzielone na 5 kategorii:
1. Zdrowie
2. Infrastruktura
3. Komfort
4. Żywienie
5. Inne
Za każdą z kategorii można uzyskać symbol. Łącznie za Udogodnienia można uzyskać 5 symboli . Udogodnienia wybierane są z Listy Udogodnień dostępnej na stronie greenbuildingstandard.eu.
Aby uzyskać symbol  w danej kategorii należy zdeklarować 4 udogodnienia.

W roku 2016 Certyfikat uzyskały dwa obiekty, kolejne zgłoszenia stale napływają. Nawiązana została stała współpraca z jednym z czołowych deweloperów nieruchomości komercyjnych, firmą Ghelamco Poland.

System certyfikacji Green Buliding Standard dedykowany jest budynkom komercyjnym, jednak istnieje możliwość certyfikowania innych budynków, po uprzednim zgłoszeniu chęci jednostce certyfikującej oraz uzyskania odpowiedniej zgody. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Po upływie dwóch lat właściciel może wystąpić o przyznanie tytułu Green Building Standard Achieved, który jest potwierdzeniem spełnienia wcześniejszych założeń. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z zaproponowanych rozwiązań nie będzie istniało bez zaangażowania użytkowników budynku, dlatego certyfikacja Green Building Standard zakłada przeprowadzenie szkoleń użytkowników oraz obsługi obiektu.