kontakt@oswbz.org +48 515 382 917

Dlaczego warto?


Członkostwo w OSWBZ to przede wszystkim:

 • Wzrost prestiżu, wiarygodności oraz konkurencyjności,

 • Dostęp do wiedzy,
  • Udział w spotkaniach, szkoleniach i prezentacjach przeznaczonych wyłącznie dla członków,
  • Pomoc w uzyskaniu certyfikatów LEED, BREEAM
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i informacyjnych:
   • Wzory umów i dokumentów,
   • Materiały dydaktyczne,
   • Badania rynku i raporty,
   • Akty prawne i interpretacje przepisów,
   • Dostęp do aktualnych informacji na temat rynku budownictwa zrównoważonego,
 • Integracja i współpraca środowiska,
  • Wymiana doświadczeń i informacji na spotkaniach branżowych,
  • Atrakcyjne zniżki i rabaty oferowane przez członków partnerskich, partnerów i dostawców usług,
 • Bezpłatna promocja,
  • Współpraca z mediami i udział w cyklicznych spotkaniach z prasą,
  • Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych oraz notatek prasowych wśród innych członków Stowarzyszenia i przedstawicieli mediów za pośrednictwem OSWBZ,
  • Możliwość zamieszczania informacji o firmie w formie wizytówki,
  • Promocja firmy członkowskiej w materiałach informacyjnych OSWBZ
  • Logo firmy wraz z linkiem do strony internetowej na stronie Stowarzyszenia,
  • Promocja Członków OSWBZ podczas najważniejszych wydarzeń branżowych,

Dodatkowo, w ramach członkostwa z Platynowym Pakietem Korzyści otrzymają Państwo:

 • Ocenę wstępna z zakresu certyfikacji LEED v2009 nowoprojektowanego budynku.

W ramach usługi zostanie przeprowadzone spotkanie (1,5-2h), na którym zostaną omówione kryteria certyfikacji. Podczas przedstawiania wytycznych, będą one na bieżąco konfrontowane z rozwiązaniami projektowymi przewidywanymi w analizowanym obiekcie.

W ramach podsumowania zostanie przekazany arkusz, zawierający skrócony opis wszystkich wymagań LEED wraz z przewidywaną finalną oceną projektu.

Analizowany budynek powinien pełnić jedną z trzech funkcji: biurową, handlową lub przemysłową. Spotkanie w ramach usługi przewidziane zostało na terenie Warszawy.

 lub

 •  Ocenę wstępna z zakresu certyfikacji BREEAM nowoprojektowanego budynku.

W ramach usługi zostanie przeprowadzone spotkanie (1,5-2h), na którym zostaną omówione wszystkie kryteria certyfikacji. Podczas przedstawiania wytycznych, będą one na bieżąco konfrontowane z rozwiązaniami projektowymi przewidywanymi w analizowanym obiekcie. W ramach podsumowania zostanie przekazany arkusz, zawierający spis wszystkich wymagań BREEAM wraz z przewidywaną finalną oceną projektu.

Analizowany budynek powinien pełnić jedną z czterech funkcji: biurową, handlową, przemysłową lub mieszkalną. Spotkanie w ramach usługi przewidziane zostało na terenie Warszawy.

 


handshake3

  Zostań członkiem!